Radarsensoren voor voetgangersdetectie

Verkeersmanagement is een belangrijk onderwerp in ons dagelijks leven. Een effectief verkeersmanagementsysteem probeert idealiter de verkeersverplaatsing veilig te beheren of te controleren om ongevallen te verminderen of te elimineren. Het zal geen verrassing zijn dat het creëren van een effectief verkeersbeheersysteem geen gemakkelijke taak en een grote uitdaging is voor alle verkeersbeheersinstanties. Het verkeer is een belangrijk wereldwijdbron van zorg, met name in grootstedelijke steden waar marketing en economische activiteit immens is. Door het hoge inkomen en de levensstandaard is dagelijks woon-werkverkeer in veel steden een probleem en wordt er veel tijd besteed aan shuttles.

Voetgangersongevallen komen veel voor, omdat het soms moeilijk is om de hele weg over te steken wanneer het signaal groen is, vooral voor ouderen of als er een grote groep bij betrokken is. Dus, in het geval van drukke kruispunten, voetgangers zijn altijd in een haast om de weg over te steken en auto's zijn in een haast zodra het licht groen wordt. Soms kan het ook gebeuren dat er niet veel voetgangers zijn en het zebrapad leeg staat, maar door de timer die al is ingesteld, wachten de auto's nog steeds, wat weer meer files en vervuiling veroorzaakt. Radarsensoren spelen in op dit belangrijke punt. Verkeerslichten zijn geïntegreerd met radarsensoren die op hun beurt op intelligente wijze de groene en rode signalen aanpassen.

De TMA-011 is een slimme radarsensor die verkeersmanagement instanties helpt bij het dynamisch bedienen van verkeerslichten op basis van de sensor. TMA-011 is cruciaal voor het beheer van zebrapaden wanneer oudere personen of grotere groepen oversteken om het verkeerslicht intelligent te regelen. De TMA-011 helpt bij het detecteren van voetgangersbewegingen op de weg, waardoor langere signaalwachtrijen en minder vervuiling worden voorkomen.

De TMA-011 is een niet-opdringerige voetgangerssensor die snel en eenvoudig geïnstalleerd wordt, waardoor het een zeer economische keuze is voor verkeersregelaars. De eenvoudige configuratie en uitgebreid detectiebereik laat toe om kleine en grote zebrapaden te controleren met één en dezelfde radar. De installatie duurt niet meer dan een uur op een bestaande infrastructuur en is niet intrusief.

Voor meer informatie over radars voor Voetgangersdetectiesystemen, neem contact op met Icoms Detections of bezoek https://icomsdetections.com/nl/home/.

Keywords

ITS Traffic Control , Intersection Management , Traffic Management

Authors articles

Other articles